Skatteverket (In Swedish)

Klevgränd fick i uppdrag av Skatteverket att producera film som skulle användas som underlag för intern diskussion kring företagets värdeord.

Klevgränd skrev manus och producerade tre korta filmer med humoristiska situationer som skulle väcka tankar kring dessa värdeord och kunna öppna upp för diskussion.

OUR JOB

  • Manus
  • Musik
  • Filmproduktion